TCO Blog

Author: Ksajikyan

🥁Օգնիր հաճախորդիդ… ✅Ամրագրել ✅Պատվիրել ✅Գնել ՕՆԼԱՅՆ
ԻՍԿ ԴՈՒ՝ 🔰Վաճառիր ՕՆԼԱՅՆ 🔰Դարձիր հասանելի բոլորին 🔰Եղիր մրցունակ www.tco.am
☑️Հանրապետության 22 📨 – [email protected] ☎️041 881120

Նախագծի կազմակերպման ընթացքը
#tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

Ի հայտ ենք բերում պրոյեկտի նախապատրաստական փուլում ծագող ռիսկերը, գնահատում ենք դրանք, առաջարկում ենք լուծումներ։ #tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

LinkedIn is designed to find work and share business contacts. It has more than 400 million registered users. The resource is included in the top 15 sites visited according to the version of the analytical company Alexa. The company’s servers are located in California.
Linkedin is a global social network for business and business communications, which for some reason is still underestimated.

Continue reading “IMPORTANCE OF using LinkedIn”

Եթե կասկածում եք՝ ունենալ կայք թե ոչ, ապա պարտադիր դիտեք:

Sometimes a customer comes to an advertising company and says – make me a brand book. But the question why, what is a brand book – stays without answer. Because of t misunderstanding arises between the client and the contractor, contractor cannot do what the customer needs. The project goes fail.

Quite often, a brand book is presented as a book in which there are beautiful pictures: logo, trademark, corporate identity, font, color scheme, logo sizes on different media. However, this is not enough.

Continue reading “What is a brand book and why is it needed?”

Friends computers can also be infected with viruses. However, their “anger” is assessed not by the degree of aggressiveness, but by the size of the damage that they are planning to inflict. We have compiled for you the Top 5 most dangerous viruses of all time. As criteria, we chose the size of the damage caused and the number of injured persons. We hope you are familiar with these viruses only through the news.

Continue reading “5 most dangerous computer viruses”

TCO ընկերությունը բարձրաձայնում է իր 4 տարվա գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին: